Структура 2017/2018 навчального року


Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр – з 1 вересня по 29 грудня 2017 року,
ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня 2018 року.