Аналіз з питання організації харчування дітей

за 2016/2017 навчальний рік

Організація навчально-виховного процесу повинна бути направлена на створення найбільш сприятливих умов перебування дітей в навчальних закладах, тому питання організації харчування дітей сьогодні залишається одним із найактуальніших.

З метою організації якісного та повноцінного харчування учнів навчального закладу, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей у навчальному закладі, роботу організовано наступним чином:

забезпечено належну організацію та якісне надання послуг з харчування учнів;

організовано контроль за якісною роботою харчоблоку, його утриманням та забезпеченням необхідним обладнанням, інвентарем та посудом;

забезпечено організацію повноцінного та якісного харчування учнів відповідно до затверджених норм харчування;

тримається на контролі проведення С-вітамінізації третіх страв;

організовано харчування учнів навчального закладу відповідно до графіка роботи шкільної їдальні;

організовано забезпечення учнів 1-10-х класів питною водою гарантованої якості;

організовано роботу комісії громадського контролю за якістю харчування учнів;

забезпечено контроль за організацією гарячого харчування учнів 5-10-х класів за кошти батьків;

забезпечено чітку організацію чергування педагогічних працівників у шкільній їдальні відповідно до графіка чергування;

забезпечено скоординовану діяльність медичного персоналу, працівників навчального закладу та харчоблоку щодо контролю за харчуванням дітей, бракеражу готової продукції, контролю за дотриманням учнями закладу правил особистої гігієни перед та під час вживання їжі та буфетної продукції, контролю за станом обідньої зали.

Організація харчування здійснюється згідно Державних санітарних правил та норм. Шкільна їдальня знаходиться в приміщенні школи, забезпечена всім необхідним інвентарем, миючими та дезінфікуючими засобами, забезпечена проточною холодною та гарячою водою.

На початок навчального року видано наказ «Про організацію харчування учнів школи в 2016/2017 навчальному році»(№ 105 від 01.09.2016 р.)

Гарячим безкоштовним харчуванням на 100% забезпечено 31 учень початкових класів та 9 дітей пільгових категорій (4 дитини, позбавлені батьківського піклування та 5 дітей з малозабезпечених родин). За рахунок батьківської плати харчується 28 учнів (в минулому навчальному році - 15). Харчування організоване за заявами батьків.

 

В порівнянні з минулим навчальним роком, в 2016/2017 н.р. відбулося різке збільшення кількості учнів, що харчуються в їдальні за батьківські кошти. Даний факт повязаний зі зміною у мережі учнів.

Наказом затверджено склад комісії громадського контролю з організації харчування, списки дітей, які безкоштовно харчуються та графік харчування учнів в їдальні. Харчування учнів 1-4 класів здійснюється на першій великій перерві, харчування інших учнів школи – на другій великій перерві. Вся інформація про організацію харчування розміщена на стенді, який знаходиться в їдальні.

Чергові вчителі проводять чергування в їдальні згідно графіка, слідкують за порядком під час обіду та санітарно-гігієнічним станом обідньої зали.

Класні керівники щоденно ведуть облік харчування дітей в журналі обліку харчування та здійснюють контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни.

Кухар Малишко Т.І. веде щоденний облік харчування дітей, звітує перед бухгалтерією відділу освіти та перед батьками про стан харчування на загальношкільних батьківських зборах. В їдальні в наявності вся необхідна документація: технологічні картки, накладні на поставку продуктів харчування, журнал бракеражу сирої та готової продукції, щоденні добові норми проби страв, журнал здоров’я, примірні двотижневі та щоденні меню.

З питань організації харчування у школі ведеться відповідна наказова діяльність, якою передбачено виконання вимог щодо безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та пільгового харчування школярів на основі відповідних довідок, виданих районним управлінням праці і соціального захисту. Так, було видано наказ «Про організацію харчування учнів школи в 2016/2017 навчальному році» (№105 від 01.09.2016) та «Про порядок організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та пільгового контингенту» (№ 106 від 01.09.2016).

 В наказах окремим пунктом обумовлено призначення відповідального за організацію харчування у закладі, чим виконується п. 20 спільного Наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки від 01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». Відповідальним є заступник директора з навчальної роботи Караченцева Т.М. Відповідальна веде системний контроль за формуванням списків учнів, які підлягають пільговому харчуванню на основі поданих довідок із відділу соціального забезпечення, а також разом із працівниками харчоблоку облікують відвідування їдальні дітьми відповідних категорій і порушень у їх обліку не зафіксовано.