Безпека життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму

Адміністрацією школи, учителями проводиться певна робота з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Наказами визначені відповідальні особи за організацію роботи з охорони праці в школі, пожежної безпеки й електробезпеки. Розроблено посадові інструкції та інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці ведуться. В коридорах школи наявні стенди з усіх видів травматизму, куточок ЦЗ. В наявності плани евакуації в кожному класі та коридорі. Школа забезпечена первинними засобами пожежогасіння (12 вогнегасників), здійснено перевірку заземлення й опори ізоляції. Всі запасні виходи обладнані засувами, наявний пожежний щит в котельні школи.

Відповідно до законів України «Про охорону праці» й «Про колективні угоди» між дирекцією школи та профспілковим комітетом підписано Колективний договір, у якому визначено обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також реалізації прав і соціальних гарантій на охорону праці.

З метою попередження дитячого травматизму в школі проводиться  робота з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, діють програми щорічного проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності: на початок навчального року-вступного, первинного інструктажу в кожному кабінеті: цільового – на період перебування дітей на осінніх, зимових, весняних і літніх канікулах. Класними керівниками проводяться щотижневі бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності, розроблені тематичні папки.  Питання безпеки життєдіяльності вивчаються на уроках інформатики, фізики, хімії, біології, фізичної культури, трудового навчання, предмету «Захист Вітчизни»

Ведуться журнали реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності учнів, облік нещасних випадків. В закладі відпрацьований алгоритм дій щодо дотримання порядку проведення розслідування нещасних випадків. В наявності книга обліку нещасних випадків, зразки актів. Щорічно у вересні проводиться місячник «Увага! Діти на дорозі».

Класними керівниками з учнями 1-11 класів проводиться комплекс бесід з попередження дитячого травматизму. Запис про них здійснюється у класному журналі та щоденниках учнів. Також відведена сторінка для позапланових бесід та бесід перед канікулами з попередження дитячого травматизму. На період канікул написані листи-пам’ятки учням та їх батькам. В адміністрації школи на постійному контролі проведення  класними керівниками бесід з безпеки життєдіяльності .

Інформація, яка надходить до школи з питань застереження дитячого травматизму, доводиться до відома учнів, класних керівників.

Слід відзначити, що протягом 201/2018 н.р. не зафіксовано жодного випадку травмування в позаурочний час.

Разом з цим ведеться постійний контроль за усіма випадками травматизму як серед учнів, так і серед робітників школи як під час навчально-виховного процесу так і у побуті, про що невідкладно повідомляється відділ освіти та ведеться відповідна документація (повідомлення, акти, журнали).

Успішним є поєднання роботи з безпеки життєдіяльності з проведенням занять з цивільного захисту з відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи.

На загальношкільних батьківських зборах звертається особлива увага на контроль батьків за поведінкою дітей в позаурочний час.

Протягом року проводились цільові інструктажі під час проведення екскурсії, олімпіад тощо. У жовтні та квітні спеціальною комісією був проведений огляд будівель і споруд зі складанням відповідних актів встановленої форми.

З метою забезпечення пожежної безпеки в приміщенні школи потрібно обладнати 2 пожежні щити.