Аналіз виховної роботи

На виконання «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (Наказ МОНМСУ від 31.10.2011 № 1243), згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у 2017/2018 навчальному році створював сприятливі умови для розвитку і саморозвитку особистості учня, плідно працював над впровадженням проблеми «Виховання учнівської молоді на основі козацьких традицій, звичаїв та обрядів».

Діяльність методичного об'єднання класних керівників була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров'я, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання у них ціннісного ставлення до себе, до сім'ї, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до суспільства і держави.

Питання виховної роботи виносилися для обговорення на засідання педагогічної ради.

Також питання виховної роботи було розглянуто на нараді при директорові.

В школі створено дитячо-юнацька спілка «Козацьке братство», яка активно функціонує з квітня 2010 року. На даний момент спілка проходить процес державної легалізації.

Відзначено свято Перемоги у Великій Вітчизняній війні, учні школи прийняли участь у проведенні святкового концерту для інвалідів та ветеранів війни.

Також були організовані та проведені такі заходи: шкільні новорічні свята, святковий концерт до Дня вчителя, загальношкільна лінійка до Дня Соборності України, урочиста лінійка до Дня Перемоги, упорядкування території школи, висадження квітів, догляд за деревами, кущами, загальношкільні учнівські збори.

Виховними досягненнями напряму ціннісного ставлення до себе є вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною. У зв'язку з цим було проведено години спілкування «Шкідливі звички» (1-4кл.), «Знай, щоб жити» (5-8 кл.); «Зроби свій вибір на користь здоров’я» (9-11 кл), профілактичні бесіди медпрацівниціками, бесіди в початковій школі «Профілактика інфекційних захворювань».

Виховними досягненнями напряму ціннісного ставлення до людей, сімей, родини є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла. У зв'язку з цим найцікавіше проведено конкурс малюнків «Презентуємо себе», морально-етичні бесіди «Що означає бути людиною», години спілкування «Герої для нас як приклад…», презентація книги Леоніда Логвиненка «Місячна соната війни».

Виховними досягненнями напряму ціннісного ставлення до праці є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговуючої та суспільно-корисної праці, У зв'язку з цим у школі проведено акцію «Допоможи книзі», трудові акції по впорядкуванню території школи, парку, зустрічі з представниками навчальних закладів, опитування учнів щодо подальшого працевлаштування.

Виховними досягненнями напряму ціннісне ставлення до природи є усвідомленню вихованцями себе як невід'ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи У зв'язку з цим проведено єдину виховну годину «До природи – не неси шкоди», загальношкільна толока «Чисте довкілля – чиста Україна».

Для учнів були проведені екскурсії до лісу, до водойм, на місцеві підприємства. Учнями школи виконано роботи  по догляду за кімнатними і культурними рослинами; по прибиранню території школи.

Виховними досягненнями напряму ціннісного ставлення до культури і мистецтва є знання про види мистецтва та засоби їх виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації. У зв'язку з цим у школі проведено виставку малюнків «Природа очима дітей», «Люби і знай свій рідний край».

Традиційно багато переможців наша школа має в художніх конкурсах. Учні школи стали призерами наступних конкурсів та виставок: конкурс-виставка «Писанковий рай», Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку та живопису на протипожежну і техногенну тематику, Обласний конкурс «Найкраща писанка», що проводиться Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С.Сковороди, Відкритий конкурс дитячих малюнків «Оберігаємо життя», Виставка-конкурс «Українська Великодня писанка», Всеукраїнська виставка-конкурс «Знай, люби свій рідний край…», конкурс присвячений 100-літтю обласної газети «Слобідський край» «Малюємо світ з СК»

Всі заходи систематично висвітлювалися на сайті школи та в шкільній газеті «ПОРТФЕЛЬ» (головний редактор – учениця 11 класу Ткаченко Свтлана, відповідальний за випуск – заступник директора з навчально-виховної роботи Жужма Ю.В. ). Протягом 2017/20178 н.р. було надруковано 1 номер (№27) шкільної газети «ПОРТФЕЛЬ» та 1 номер підготовлено. На жаль, через подорожання паперу, фарби для принтеру собівартість газети різко зросла і складає приблизно 11 грн.

Плідною була робота шкільної бібліотеки, на високому рівні проведено Тиждень книги. Учні школи залучалися до заходів, що проходили на базі Іванчуківської сільської бібліотеки.

Бібліотекар Платонова Ю.А. систематично проводила широку просвітницьку роботу серед учнів щодо популяризації нових книг, збереження книг, привернення уваги до необхідної літератури. На належному рівні пройшли акції «Живи, книго!» та «Подаруй бібліотеці книгу!»

Проведена соціальна паспортизація класів, школи, мікрорайону. Складені і опрацьовані списки дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей. Дітям, які цього потребували, було організовано з перших днів навчання безкоштовне харчування, першочергове забезпечення підручниками.

Оновлено особові справи-паспорти на дітей пільгових категорій і дітей, які стоять на внутрішкільному обліку школи, як схильні до правопорушень. З цими дітьми і їх сім'ями велася постійна робота. На кожного учня складена психолого-педагогічна характеристика.

Протягом 2017/2018 н.р. на базі школи функціонувало 2 гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської райради (гурток «Екологічне краєзнавство» - керівник Іванчук-Ягодкіна Ю.О.; гурток «Малювання» - керівник Дудник О.В.).

На сайті школи ivanchukovka.webnode.com.ua постійно відображається події з життя школи.

Великою проблемою є недостатній контроль батьків за учнями в позаурочний час, тому необхідна корекція в системі роботи класних керівників з батьками.

Організація і зміст фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в школі регламентується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України, навчальними програмами з фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Уроки з фізичної культури, спортивно-масова робота проводиться у спортивній залі та обладнаному спортивному майданчику.

Завдяки чіткій організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у закладах освіти школярі щороку посідають призові місця у різних змаганнях (настільний теніс, легкоатлетичне чотириборство, міні-футбол серед дівчат), що видно з динаміки загального місця команди школи в районних спортивних заходах.