Нормативно-правові акти,

із питань атестації керівних та педагогічних кадрів

 1. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ (із змінами і доповненнями), (Ст.54, Розділ ІІІ»Кадрове забезпечення сфери освіти»).
 2. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-ХІV (із змінами та доповненнями) (Ст.27, Розділ ІV «Атестація педагогічних працівників»).
 3. Постанова Кабміну Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000р. №963.
 4. Закон України "Про дошкільну освіту" (Розділ ІV, Ст.30, Ст.32).
 5. Закон України "Про позашкільну освіту" (Розділ ІV, Ст.21, Ст.25).
 6. Закон України "Про професійно-технічну освіту" (Розділ VІІІ, Ст.45)
 7. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010р. №778.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 (із змінами і доповненнями).
 9. Постанова Кабінету міністрів України «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту» від 26.04.2003р. № 632. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників.
 10. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 14.07.2000р. № 964, зі змінами, внесеними постановою КУМ від 26.09.2001р. №1262 (п.50).
 11. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010р. №930.
 12. Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджені наказом МОНМСУ від 20.12.2011  № 1473.
 13. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України
  від 20.12.2011  № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».
 14. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.10.2012 № 1/9-779 «Щодо атестації педагогічних працівників».
 15.  Лист Міністерства освіти і науки України від 22.02.2012 № 2/1-13-430 «Щодо надання роз׳яснення з питань атестації педагогічних працівників».
 16.  Наказ Міністерства освіти і науки України
  від 08.08.2013  № 1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».
 17.  Лист Міністерства освіти і науки України від 10.09.2013 № 1/9-617 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників».
 18. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.12.2013 № 1/9-891 «Щодо атестації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які працюють не за фахом»
 19. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.07.2000р. №963, зі змінами, внесеними постановами КМУ від 06.05.2001р. №432, від 14.01.2004р. №40, від 17.11.2004р. №1567, від 30.11.2005р. №1148, від 22.02.2006р. №203, від 31012007р. №94
 20. Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджене постановою КМУ від 31.01.2001р. №78, зі змінами, внесеними постановою КМУ від 25.08.2004р №1089.

Перспективний план атестації.docx