ЗАТВЕРДЖЕНО

на загальних зборах педагогічного колективу,

батьків та громадськості

15.06.2017 (протокол №1)

 

План роботи ради школи на 2018/2019 навчальний рік

Зміст питань

Термін

виконання

Відповідальний

1

1.1. Про затвердження режиму роботи школи

1.2.Про охоплення дітей навчанням

1.3.Про організацію харчування та підвозу учнів

1.4. Про погодження робочою навчального плану за індивідуальною формою навчання

1.5. Про підсумки оздоровлення дітей влітку 2018 року

1.6. Про результати поглибленого та профілактичного медичного оглядів учнів та вчителів

1.7.1 Іро оновлення складу ради школи

Вересень

Голова ради школи

2

2.1. Про результати обстеження сімей пільгового контингенту та неблагонадійних сімей

2.2. Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщенні школи

2.3. Про організацію і проведення новорічних та різдвяних свят

2.4. Про результати роботи з обдарованими дітьми

Г рудень

Голова ради школи

3

3.1. Про результати здійснення громадського контролю за організацією харчування

3.2. Про підготовку та проведения заходів щодо закінчення навчального року та проведення ДПА

3.3. Про профорієнтаційну роботу в школі

3.4. Про роботу педагогічного колективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять

3.5. Про стан роботи з охорони праці

Березень

Г олова ради школи

4

4.1. Про організацію лі г ньог о відпочинку та оздоровлення дітей

4.2. Про проведення еколог ічного двомісячника

4.3. Про результати роботи з попередження дитячого травматизму. профілактики правопорушень

4.4. Про організацію до профільного та 11 рофільного навчай ня

4.5. Про стан роботи зі зверненнями громадян та виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Квітень

Голова ради школи

5

5.1. Про підготовку школи до нового навчального року

5.2. Про погодження робочого навчального плану на 2019/2020 навчальний рік

Травень

Голова ради школи

6

6.1.Про затвердження плану роботи школи на 2019/2029 навчальний рік

Червень

Голова ради школи