План роботи

профспілкового комітету первинної профспілкової організації

профспілки працівників освіти і науки

Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Ізюмської районної ради Харківської області

на 2018 рік

 

Зміст заходів

Дата

Відповідальний

1.     На зборах

1.

   Провести загальні збори трудового колективу по виконанню колективного договору за 2017 рік (звіт керівника та голови ПК )

січень

голова ПК, робоча комісія з укладання колективного договору

2.

   Провести звітні збори з порядком денним:

-         звіт голови ПК про роботу профкому за звітно-виборний період;

-         звіт ревізійної комісії про роботу за звітно-виборний період.

згідно статутних вимог

голова ПК,

голова ревізійної комісії

3

   Провести загальні збори трудового колективу по виконанню колективного договору за І півріччя 2018 року (звіт керівника та голови ПК )

червень

голова ПК, робоча комісія з укладання колективного договору

2. Засідання профспілкового комітету:

1.

Про план роботи профспілкового комітету

Про походження графіку щорічних відпусток

січень

голова ПК

2.

 Про участь профспілкового комітету у роботі атестаційної комісії

Про попереднє педагогічне  навантаження педпрацівників

Про хід виконання колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом за І півріччя 2018 рік

Про організацію і проведення звітно-виборних зборів Про спільну роботу профспілкового комітету і адміністрації по організації літнього оздоровлення працівників та їх дітей

травень

голова ПК

3.

Про спільну роботу профспілкового комітету і адміністрації по створенню належних умов праці і відпочинку при підготовці закладу до нового навчального року

Про погодження тарифікації

Про погодження розкладу уроків в 2018/2019 н.р.

Про здійснення контролю за дотриманням адміністрацією норм оплати і праці та матеріального заохочення

серпень

Голова ПК

4.

Про роботу профспілкового комітету по виконанню заходів по критичним зауваженням і пропозиціям, висловленим на зборах членами профспілки

Про хід виконання колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом за ІІ півріччя 2018 року

Про роботу адміністрації по створенню безпечних умов праці і навчання, профілактиці травматизму, виконанню приписів з охорони праці

грудень

Голова ПК

3. Заходи з питань соціально-економічного захисту працюючих:

1.

Домагатись своєчасного введення в дію рішень Кабінету Міністрів про зміни в оплаті праці.

Постійно

Відповідальна особа

2.

Доводити до працівників зміни в трудовому законодавстві.

Постійно

Відповідальна особа

3.

Своєчасно реагувати на заяви, скарги працівників, вивчати причини їх виникнення, допомагати працівникам їх вирішувати в переговорах з адміністрацією, направляти адміністрації свої пропозиції щодо їх недопущення. Аналізувати причини звільнень працівників

Постійно

Відповідальна особа

4.

Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, доплат, премій

Постійно

Відповідальна особа

5.

Вивчати систему розподілу педагогічного навантаження працівників, надавати адміністрації свої пропозиції щодо його удосконалення

Травень-серпень

Відповідальна особа

4. Загальні  заходи:

1.

 Скласти план роботи профкому на 2019 рік, затвердити на засіданні профкому.

грудень 2018

голова ПК

2.

Погодити графік щорічних основних відпусток працівників на 2018 рік

січень

голова ПК

3.

Проконтролювати проведення повторних інструктажів з охорони праці з працівниками, виконання приписів із зазначеного питання.

січень 2019

голова ПК

4.

Організувати поздоровлення працівників з святами: 1 Травня, 9 Травня, Днем працівників освіти, Новорічними святами. Провести вечори відпочинку для працівників, присвячені зазначеним датам

травень-грудень 2019

голова ПК

5.

Проконтролювати своєчасне видання наказу на щорічні основні відпустки, ознайомлення з ним працівників під розпис, своєчасну виплату відпускних і оздоровчих

травень-червень

голова ПК

6.

Проконтролювати ознайомлення працівників з попереднім педнавантаженням на новий навчальний рік

травень –червень 2019 р.

голова ПК

7.

Взяти участь у перевірці закладу до роботи в новому навчальному році, оцінці участі працівників в цій роботі

серпень 2019 р.

голова ПК

8.

Взяти участь в огляді готовності закладу до роботи в новому навчальному році, складання актів готовності кабінетів, майстерень, спортзалів, майданчиків, кухонь, випробування снарядів

серпень 2019 р.

голова ПК

9.

Проконтролювати своєчасне оформлення документів по прийому нових працівників на роботу, записи в їх трудових книжках, ознайомлення їх з своїми обов’язками колективним договором, правилами внутрішнього  трудового розпорядку

вересень 2019 р.

голова ПК

10.

Поставити на профспілковий облік прийнятих на роботу працівників, провести з ними співбесіди, взяти заяви на утримання профспілкових внесків через бухгалтерію

вересень 2019 р.

голова ПК

11.

 Взяти участь у роботі атестаційної комісії.

вересень – травень

голова ПК

12.

Проконтролювати підготовку закладу до роботи в зимових умовах, готовність системи опалення, випробування системи електромережі та заземлення

жовтень 2019 р.

голова ПК

13.

Скласти списки дітей працівників (віком до 14 років) на новорічні подарунки

до 01.10.18

голова ПК

16.

Провести аналіз виконання колективного договору за 2016 рік, підготувати звіт про роботу профспілкового комітету по виконанню його положень, затвердити звіт на засіданні профспілкового комітету

до 15.12.18

голова ПК, робоча комісія з укладання колективного договору

17.

Провести аналіз роботи комісій профспілкового комітету

грудень

голова ПК

5. Внутрішньоспілкова робота:

1.

Проводити роботу по мотивації профспілкового членства.

Постійно

Голова ПК

2.

Роз’яснювати законодавство про профспілки, права та обов’язки членів профспілки.

 

Голова ПК

3. 

 

Своєчасно проводити прийом в члени профспілки прийнятих на роботу працівників, видавати їм профспілкові квитки та ставити на профспілковий облік.

 

 

Голова ПК

4.

Проводити звірку профспілкового членства.

два рази на рік

Голова ПК

6. Навчання профспілкового активу:

1.

Постійно відвідувати наради голів профспілкового комітету.

За окремим планом.

Голова ПК

2.

Організувати навчання профактиву.

За окремим планом.

Голова ПК

3.

Провести підписку на профспілкові видання, доводити до членів профспілкового комітету матеріали щодо обміну досвідом роботи, який висвітлюється в них.

Постійно

Голова ПК

4.

Оформляти і систематично поповнювати інформаційний стенд по висвітленню профспілкової роботи.

Постійно

Голова ПК

7. Спільна робота з адміністрацією:

1.

Брати участь в нарадах при керівникові, на яких віршується питання організації роботи закладу.

Постійно

Голова ПК

2.

Брати участь у роботи комісій закладу, до яких згідно з законодавством делегуються представники виборних профспілкових органів.

Постійно

Голова ПК