Видавнича діяльність педагогів школи

2013-2017 роки

 

№ з/п

П.І.П.

Назва роботи

Назва, рік видання

1

Владикін В.П., Ягодкін А.О.

Важливість козацької педагогіки для сучасного українського суспільства

Этнопедагогика: история и современность: материалы Междунар. Науч.-практиждень Конф., Мозырь, 17-18 октиждень 2013 г./ УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: В.С. Болбас [и р..]. - Мозырь, 2013. – C.151-153.

2

Зеленська О.Ю.

Педагогічні умови ефективного використання народознавчого матеріалу в початковій школі на прикладі

курсу «Я i Україна»

Этнопедагогика: история и современность: материалы Междунар. Науч.-практиждень Конф., Мозырь, 17-18 октиждень 2013 г./ УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: В.С. Болбас [и р..]. - Мозырь, 2013. – С.258-260.

3

Владикін В.П.

Особливості застосування комп’ютерного навчання на уроках історії

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін»/ [упоряд.Г.Г.Яковенко]. – Харків: Майдан, 2013. – Вип.5. – С.132-136

4

Решетняк Т.М.

Відьма як уособлення зла в казках братів Грімм

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін»/ [упоряд.Г.Г.Яковенко]. – Харків: Майдан, 2013. – Вип.5.

5

Владикін В.П.

З досвіду організації науково-дослідницької роботи учнів з історії в позаурочний час

V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект» (17-20 вересня 2013, м.Євпаторія). – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2013. – С.179-184.

6

Решетняк Т.М.

Шкільний німецькомовний літературний конкурс як вид проектної діяльності учнів

Матеріали ІV Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». – Харків, 2014 (в типографії)

7

Владикін В.П.

Кіммерійці та скіфи на території сучасної України

Інформаційно-практичний бюлетень «Все для вчителя». – 2014. - №1. – С.59-60.

8

Владикін В.П.

Основи теорії держави та права

Інформаційно-практичний бюлетень «Все для вчителя». – 2014. - №1. – С.132-135.

9

Зеленська О.Ю.

Вивчення рідного краю в початковій школі методом проекту

 

Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції «Проектна діяльність учнів у системі компетентністно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній та позашкільній освіті». – Київ, 2014. (в типографії)

10

Владикін В.П.

Підсумки реалізації проекту соціального спрямування «Наше майбутнє – це здорова нація» в Іванчуківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області

Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції «Проектна діяльність учнів у системі компетентністно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній та позашкільній освіті». – Київ, 2014. (в типографії)

11

Скрипник Н.І.

Досвід проектної діяльності в Іванчуківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області

Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції «Проектна діяльність учнів у системі компетентністно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній та позашкільній освіті». – Київ, 2014. (в типографії)

12

Владикін В.П.

Стежина в ріднім краї (колектив упорядників)

Стежина в ріднім краї/ Упоряд.Н.А.Чернова, Г.П.Теницька, В.П.Владикін, О.А.Ніколаєва, Л.І.Щибря, О.Я.Ісаєв, Н.Ю.Серьогіна, В.В.Коваль. Автор і керівник проекту Т.І.Гончарова. – Х.:  ФОП Стеценко І.І., 2014. – 226 с.

13

Прогнімак Ю.В. Платонова Ю.А.

Виховний захід до 8 березня

Журнал «Розкажіть онуку»

14

Бойко Г.В.

Визначення підґрунтя для формування суспільствознавчої компетентності в рамках курсу «Я у світі» та її значення для учнів початкової школи

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін» / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. – Харків, 2016. – С.11-17

15

Григор’єва О.М.

Внесок математиків у досягнення перемоги у Другій світовій війні

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін» / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. – Харків, 2016. – С.161-163

16

Владикін В.П.

Застосування методу проектів в навчально-виховному процесі на прикладі шкільної газети

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін» / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. – Харків, 2016. – С.153-157

17

Решетняк Т.М.

Лінгвокраїнознавчі паралелі казки братів Грімм «Гансель і Грета» та української народної казки «Івасик телесик», записаної І.Рудченком

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін» / [упоряд. Г.Г.Яковенко]. – Харків, 2016. – С.183-189.

18

Владикін В.П.

Застосування методу проектів в навчально-виховному процесі на прикладі шкільної газети

Історія та правознавство. Позакласна рбота. – 2017. - №6 (42)