PISA-2019

 Міжнародні порівняльні дослідження стали невід’ємною частиною системи оцінювання якості освіти у багатьох країнах світу. Вони дозволяють об’єктивно оцінити стан освіти в державі, сформулювати пріоритетні напрямки і визначити фактори вдосконалення галузі.

Дослідження PISA (Programme for International Student Assessment, офіційний веб-сайт програми www.oecd.org/pisa) проводиться кожні три роки. У ньому беруть участь 15-річні з більш як 70 країн світу.

У межах Програми підлітки проходять тестування з математики, природничих наук і читання, а також відповідають на запитання під час анкетувань. Варто зазначити, що дослідження не перевіряє знань програмового матеріалу, натомість його завданням є визначити в учнів окремих країн здатність до використання знань і умінь з математики та природничих наук у життєвих ситуаціях, а також, яким рівнем читацької грамотності вони володіють.

Основною метою таких досліджень як PISA не є змагання між державами. Країни-учасниці відрізняються за соціально-економічним становищем, мають свої культурні, національні особливості, специфіку підходів до формування змісту освіти і вибору способів навчальної взаємодії тощо. Порівняльний характер дослідження визначається в першу чергу можливістю проаналізувати результати країни у різних циклах дослідження, визначати тенденції в освітній галузі конкретної країни.

Участь в PISA-2018 дозволить громадянам України, зокрема, спеціалістам у галузі освіти, об’єктивно оцінити стан середньої освіти в країні, усвідомити значущість поступових перетворень у цій сфері, політикам – приймати обґрунтовані рішення про необхідність змін.

Уряд доручив Міністерству освіти і науки України забезпечити участь України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018 та визначив відповідальним за його проведення Український центр оцінювання якості освіти. (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 72-р «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018»).

Перші результати тестування українських учнів будуть доступні у 2018 році.

Офіційний сайт програми PISA-2018 в Україні.

Презентація: «Стан підготовки міжнародного порівняльного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні. Програма дій на 2017 рік»

Вакуленко Т. С. 

Презентація: "PISA-2018: Оцінювання математичної   грамотності"

В.П.Горох

Презентація: "PISA 2018: Читання (провідна галузь дослідження) приклади завдань"

С.В. Ломакович

 

План заходів

Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Ізюмської районної ради Харківської області

щодо підготовки та проведення

міжнародного дослідження якості освіти РІSА-2018

 

№ п/п

Зміст заходу

Строки

виконання

Відповідальні

1

Інформування вчителів та класних керівників про специфіку організації та проведення дослідження «РІSA-2018»в Україні на нараді при директорові та педагогічній раді

Грудень 2016

Адміністрація ЗНЗ

2

Засідання ШМО «Особливості дослідження PISA (мета, завдання, структура, результати), його організаційних та практичних аспектів»

Листопад – грудень 2016

Керівники ШМО

3

Створити на сайті закладу розділ «РІSA-2018»

До 01.01.2017

заступник директора НВР

4

Створити в закладі папку «РІSA-2018»

До 01.01.2017

ЗДНР Караченцева Т.М.

5

Створити інформаційний стенд «РІSA-2018»

До 01.03.2017

ЗДНР Караченцева Т.М.

6

Створити в методичному кабінеті закладу папку «РІSA-2018» із завданнями минулих років (зі значною кількістю прикладів завдань)

До 01.03.2017

ЗДНР Караченцева Т.М.

 

Засідання методичної ради закладу «Особливості організації роботи щодо якісної підготовки вчителів та учнів до «PISA-2108»

Квітень 2017

ЗДНР Караченцева Т.М.

7

Інформування батьків учнів про специфіку організації та проведення дослідження «РІSA-2018»в Україні на батьківських зборах

Травень

2017

ЗДНР Караченцева Т.М.

8

Контролювати на сайті закладу функціонування розділу «РІSA-2018»

2017 - 2018

ЗДНР Караченцева Т.М.

9

Засідання ШМО «Організація роботи з учнями щодо підготовки до PISA»

Серпень 2017

Керівники ШМО

10

Провести семінар-тренінг з учителями-предметниками щодо підвищення компетентністної складової навчальних матеріалів на основі завдань «РІSA» минулих років

Вересень

2017

ЗДНР Караченцева Т.М.

11

Підготовка списків учнів-учасників дослідження «РІSA-2018»

Вересень

2017

ЗДНР Караченцева Т.М.

12

Засідання ШМО «Розв'язування завдань PISA минулих років»

Вересень 2017 – жовтень 2017

Керівники ШМО,

вчителі-предметники

13

Інформування  учнів про дослідження «РІSA-2018» в Україні на уроках, класних годинах, позаурочних заходах

Березень 2017- березень 2018

ЗДНР Караченцева Т.М., класні керівники

14

Мотивування учнів до якісної участі в дослідженні

Березень 2017- березень 2018

ЗДНР Караченцева Т.М., класні керівники

15

Використання завдань «РІSA» минулих років в урочній та позаурочній діяльності

Квітень 2017- березень 2018

Вчителі-предметники,

класні керівники

16

Організація самостійної роботи учнів із розв'язування завдань «РІSA» минулих років

Вересень 2017 – квітень 2018

Вчителі-предметники

17

Анкетування учителів, учнів, батьків учнів щодо

визначення  рівня  обізнаності  в  питаннях  PISA,

з'ясування ставлення до дослідження PISA

Листопад

2017

ЗДНР Караченцева Т.М., 

класні керівник

18

Організація та проведення дослідження у закладі

2018

Адміністрація

19

Забезпечення умов щодо проведення дослідження РІSA-2018 (інструктування учнів, заповнення відповідних форм участі)

2018

ЗДНР Караченцева Т.М.

20

Забезпечення об'єктивності та прозорості процедури збору даних

2018

ЗДНР Караченцева Т.М.

21

Реалізація вимог дослідження щодо збору даних

2018

ЗДНР Караченцева Т.М.

22

Відображення питань PISA в діловій документації та планах роботи закладу на 2017/2018  - 2018/2019 навчальний рік

2018

ЗДНР Караченцева Т.М.

23

Взаємодія з відділом освіти, КВНЗ «ХАНО»

2017 – 2018 роки

Адміністрація ЗНЗ