Аналіз роботи з допрофільної підготовки та профільного навчання в 2016/2017 н.р.

На достатньому рівні в ЗНЗ ведеться допрофільна підготовка та профільне навчання учнів.

Відведено години на вивчення курсу «Харківщинознавство» у 9 класі – 1 година на тиждень та курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» у 5 класі - 1 година на тиждень.

Виділяється 1 година на тиждень на вивчення  у 10 класі факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ».

З метою формування в учнів раціонального споживчого мислення, що ґрунтується на законах споживання та природній потребі людини в якісному й безпечному добробуті, природному прагненні до поліпшення якості особистого та суспільного життя виділено 0,5 години на тиждень у 5класі на вивчення курсу за вибором «Споживча етика», 1 годину на тиждень у 7 класі на вивчення курсу за вибором «Основи раціонального споживання» та 1 годину на тиждень на вивчення у 10 класі курсу за вибором «Основи споживчих знань».

З метою популяризації здорового способу життя  школярів, раціонального харчування, впровадження у зміст освіти знань про здорове харчування, сприяння формуванню споживчої культури в учнів і безпечної поведінки у інформаційному просторі виділено 0,5 години на тиждень на вивчення у 5 класі курсу «Здоров’я дитини – здорове харчування».

З метою поглиблення та розширення знань учнів про рослини та їх життєдіяльність виділено 1 годину на тиждень на вивчення у 7 класі курсу за вибором «Життя рослин».

З метою сприяння розвитку самосвідомості учнів,  своєчасній  корекції депресивного, агресивного, тривожного  стану учнів, оволодіння основами загальної, соціальної, когнітивної психології та психології спілкування  передбачає підвищення рівню психологічної культури  підлітків відведено 0,5 години у 5 класі для вивчення факультативного курсу «Швидка самодопомога».

З метою поглибленого вивчення поетичної творчості не лише на теоретичному, а на практичному рівні задля розвитку в школярів філологічної компетентності, естетичного сприйняття навколишнього світу відведено 0,5 години на тиждень в 9 класі для вивчення факультативного курсу «У світі поетичного слова». 

З метою сприяння у професійному самовизначенні учнів відведено 1 годину на тиждень в 10 класі для вивчення курсу «Обираю професію».

З метою формування загальної математичної культури учнів, розширення, поглиблення та систематизація знань учнів, розвиток логічного мислення, алгоритмічної культури, математичної інтуїції, творчих здібностей школярів відведено 1 годину на тиждень в 7 класі для вивчення факультативного курсу «Вибрані питання алгебри».

З метою систематизації та узагальнення знань, одержаних у процесі вивчення геометрії у 7-10 класах, повторення основних опорних фактів і методів розв'язування задач, більш якісної підготовки для проходження зовнішнього незалежного оцінювання відведено 1 годину на тиждень в 11 класі для вивчення факультативного курс «Факультативний курс з геометрії для учнів 11 класу».

Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмного матеріалу, більш якісної підготовки для проходження зовнішнього незалежного оцінювання введено по 1 годині індивідуальних та групових занять у 10 класі з біології та алгебри і початків аналізу.

Відповідно до робочого навчального плану вчителі самостійно добирали навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання навчального плану відповідно до профільності навчання.

Протягом 2016/2017 навчального року проведено зустрічі учнів старших класів з представниками Ізюмського профліцею та Липковатським аграрним ліцеєм. Знайомимо батьків з регіональними навчальними закладами (ліцеями, коледжами, технікумами).

Укладені угоди про співпрацю з Ізюмським професіональним ліцеєм, Харківським державним університетом механізації та електрифікації сільського господарства, Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С.Сковороди. У рамках співпраці передбачається проведення анкетування серед учнів 9-10-х класів, проведення профорієнтаційних бесід і організації екскурсій.

Школа постійно співпрацює з батьками та громадськістю села, вивчає запити батьків шодо визначення профільності навчання.

У школі є комп'ютерний клас, кабінети: фізики і математики, біології, німецької мови, історії. Адміністрація школи працює над покращенням матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів. Ефективно використовується комп'ютерна техніка.

Таким чином, робота в даному напрямку в Іванчуківській ЗОШ І-ІІІ ст. проводиться на належному рівні. Проте, слід зазначити, що необхідно:

- посилити контроль з боку адміністрації за станом викладання предметів профільного напрямку;

- підвищити рівень внутрішкільного контролю за проведенням уроків;

- продовжити співпрацю з ВНЗ з метою повного охоплення випускників навчанням;

- сприяти направленню випускників школи на навчання до педагогічних вищів.